Bijdrage gevraagd

Big Ali Sport Vereniging kan niet overleven zonder donaties.

U kunt Uw bijdrage
overmaken op ons IBAN rekeningnummer:
NL48INGB0007286281
t.n.v. Big Ali Sportvereniging in Amsterdam.